Лилия Иванова е новият председател на Българо-украинската индустриална камара

Лилия Иванова е новият председател на Българо-украинската индустриална камара

Лилия Иванова е новият председател на Българо-украинската индустриална камара

На 30 март 2022г. се проведе заседание на Общото събрание на Българо-украинската индустриална камара /БУИК/ към БТПП в хибриден формат. Събитието бе официално открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който заяви, че сега е точният момент за активизране на дейността на БУИК.

БТПП желае и полага усилия да насърчи възможно по-широка подкрепа на смесената камара, която ще има важна роля в бъдещото разширяване на икономическото сътрудничество с Украйна, в полза на нейното по-бързо възстановяване.

Симеонов припомни, че важна роля за учредяването на БУИК през 2012г. има и Посолството на Украйна в България, което е подкрепяло през годините многобройни инициативи на камарата.

По време на заседанието бе избран и нов председател на БУИК. Постът пое г-жа Лилия Иванова, бивш заместник-министър на икономиката, с дългогодишен опит в държавната администрация. Тя представи основни акценти в работната си програма, сред които иницииране на срещи с правителството и фирми за активно участие в плана за действие и кризата в Украйна, информираност относно Фонда на ЕС за солидарност с Украйна, както и предоставянето на актуална информация относно облекченията, които съществуват за  българските фирми при наемането на украински бежанци  на работа.

Сергей Марусенко, заместник-председател на Украино-българската търговско-промишлена палата /УБТПП/,  приветства идеята за активизиране на дейността на БУИК и сподели информация за актуалното състояние на Украйна. Той акцентира върху  необходимостта от хуманитарна помощ, както и от съдействие при стартирането на процесите на възстановяване в Украйна в секторите строителство и инфраструктура. Марусенко сподели, че според данни  на Украйна щетите от военния конфликт в момента възлизат на 1 трилион щ.д.  Обсъдено бе подписването на меморандум за сътрудничество между УБТПП и БУИК.

Приет бе отчет за дейността на БУИК за периода 2018-2021, програма за дейността и финансов план за 2022г.