Споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна: инструмент за поетапното укрепване на Украйна

Представителството на Европейската комисия в България и Европейският съвет за външна политика, с подкрепа на Посолството на Украйна в Република България на 18.02.2016 година проведоха среща, посветена на създаването на Дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между Европейския съюз и Украйна, в която участваха експерти от Украйна: Валери Пиатнитский, Съветник на Министър-председателя на Република Украйна Арсений Яценюк (Украйна) и Представител на Европейската Комисия Игор Бураковски, Председател на борда на Института за икономически изследвания и политически консултации (Украйна). Срещата бе открита Н.Пр. Микола Балтажи, Посланик на Украйна в България (Украйна) и Огнян Златев, Ръководител на Представителство на Европейската комисия в България (България). Модератор на събитието: Весела Чернева, директор „Програми“ и директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика (България).
Тема на събитието: Споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна: инструмент за поетапното укрепване на Украйна.
Зоната за свободна търговия е най-значимият елемент в отношението на ЕС към кризата в Украйна. Техническо по форма, споразумението всъщност е показателен политически акт, който цели промяна на средата в съседните на ЕС региони и създава както очаквания, така и отговорности и за двете страни.
Зоната за свободна търговия е част от Споразумението за асоцииране на Украйна с ЕС, което има за цел да уеднакви правилата в Украйна с тези в Европа и да хармонизира голяма част от украинските търговски норми и стандарти с европейските, като по този начин доближи страната още повече до ЕС. Споразумението влезе в сила на 1 януари 2016 и цели да даде тласък на двустранната търговия и да осигури на Украйна крайно необходимия ѝ приток на инвестиции. Зоната за свободна търговия отваря пазарите на ЕС и трети страни за украински продукти. Същевременно, споразумението доведе до санкции за украински стоки от страна на Русия, което обаче лесно може да бъде компенсирано чрез алтернативни пазари, поне според украинските власти.
Експертите от Украйна и Европейската комисия, представиха значението на Споразумението както за ЕС, така и за украинската икономика и общество. Дискусията се проведе и в контекста на намаляващата подкрепа за дейностите на ЕС в съседни региони и миграционната криза.
Събитието предизвика голям интерес предвид очакваните ползи и за двете страни.