Българо – Украинска индустриална камара

Българо – Украинска индустриална камара има за цел разширяване на българо-украинските търговско-икономически отношения, съдейства за установяване на сътрудничество между фирми от страните на членовете и за развитие на създадените връзки между тях; организира сътрудничество между членовете на БУИК посредством разширяване обема на информация, чрез създаване на постоянна връзка между техните бази данни; предлага на държавните органи приемането на нормативни актове и подходящи икономически решения, стимулиращи взаимноизгодното сътрудничество в производствената, научно-техническата, търговската, финансовата дейност и услугите