РЕФОРМИ В УКРАЙНА

Процес на реализация на украински реформи през 2016 г.

През последните три години Украйна е постигнала по-голям напредък, отколкото през предишните 22 години:
борбата с корупцията, реализацията на правоохранителните и съдебните реформи, въвеждането на системата ProZorro, децентрализацията и дерегулацията.
• Икономически растеж
Икономическият растеж в Украйна набира скорост: по предварителни оценки, през IV тримесечие на 2016 БВП е нараснал с 4,5-4,8% в сравнение с 0,1% през първото тримесечие на 2016 година.

• Борба с корупцията:
В резултат на дейността на Националната антикорупционна агенция на Украйна и Специализираната антикорупционната прокуратура, се водят производства по 280 наказателни дела;
– над 100 милиона гривни са върнати в бюджета;
– 433,6 милиона украински гривни, 79,8 млн. щ.д., 7,1 милиона евро, 101 земелни парцела, 52 апартамента, 32 къщи, 41 превозни средства, ценни книжа на стойност над 75,5 млн. щ.д. са под арест в рамките на разследвания за борба с корупцията;
– система за електронно деклариране беше въведена на 15 август 2016 г.
Първият етап от процеса на електронното деклариране, когато само високопоставени служители декларират своите доходи, активи и имущество, успешно приключи на 30 октомври 2016 г.
Вторият етап, който включва подаване на електронни декларации от всички украински официални лица, започна на 1 януари и ще продължи до 31 март 2017 година.

• Съдебна реформа:
Бяха приети редица закони, насочени към успешното осъществяване на съдебната реформа („За осигуряване на правото на справедлив съдебен процес“, „За съдебната система и за статута на съдиите“, „За Висшия съвет на правосъдието“);
Разработена е стратегия за реформиране на съдебната система и свързаните с нея правни институции за 2015-2020;
Започна процесът „презареждане“ на Върховния съд.

• Правоприлагане
Новата патрулна полиция започна работата си в 32 града на Украйна;
12 нови центъра на МВР работят на принципа на „единен прозорец“;
427 бюра за безплатна правна помощ започнаха да работят през септември 2016 година.

• Обществени поръчки
Системата ProZorro се превърна в платформа за повече от 420 000 тендери на стойност над 200 милиарда щатски долара, взеха участие 20 000 трейдъри;
Към 1 януари 2017 година чрез системата ProZorro бяха спестени 10,2% от бюджетните средства от общия брой на обществените поръчки.

• Децентрализация
Финансовите и административните пълномощия в момента са частично прехвърлени от централните органи на изпънителната власт към органите на местното самоуправление;
– бяха създадени 367 обединени териториални общности;
– 3 183 388 души живеят в обединени териториални общини;
– ръстът на местните бюджети е с 50%;
– системата на социалните служби беше децентрализирана (359 обединени териториални общности предоставят социални услуги чрез териториални центрове).

• Дерегулация
– Правителството се приближи към пълното прилагане на задълженията пред МВФ за лицензиране на някои видове дейност (22 от 24 необходими документи са приети);
– дерегулацията намали броя на необходимите разрешителни с 40% и бизнес сертификати – с 87%, които са съществували в съветските времена.

• Национална сигурност на реформа в сферата на отбраната
– концепцията за развитието на сектор сигурност и отбрана на Украйна се изпълнява;
– идентифицирани са 5 основни направления на реформиране на системата на националната сигурност и отбрана (реформите в сектора за сигурност, в Министерството на отбраната, в сферата на отбраната и техническото сътрудничество с чуждестранни партньори, координацията на разузнаването, киберсигурността);
Започна институционална реформа на Въоръжените сили, Министерството на отбраната и Генералния щаб с акцент върху стандартите на НАТО;
Сключени са 5 споразумения по стандартите на НАТО и са разработени и одобрени 12 военни стандарта;
През 2016 г. военният бюджет на Украйна е удвоен;
Армията на Украйна става професионална: 70 000 души са подписали договор с Въоръжените сили на Украйна;
Министерството на отбраната на Украйна провежда електронни обществени поръчки;
Започна да работи Главния ситуационен център на Украйна.