Членство в БУИК

Членове на БУИК могат да бъдат:

  1. Физически и юридически лица, производители на стоки и услуги и търговци;
  2. Смесени българо-украински дружества, регистрирани по законоустановения ред в България или Украйна с подчертан интерес в развитието на двустранните търговско-икономически отношения;
  3. Физически лица, които имат сериозен принос за развитието на българо-украинските икономически взаимоотношения;
  4. Търговски представителства

Карта за членство може да бъде изтеглена от ТУК.