Оферта за членове

Членове на БУИК могат да бъдат физически и юридически лица, производители на стоки и услуги, търговци, включително и смесени българо-украински дружества, регистрирани по законоустановения ред в България или Украйна с подчертан интерес в развитието на двустранните търговско-икономически отношения; физически лица, които имат сериозен принос за развитието на българо-украинските икономически взаимоотношения; търговски представителства

Набиране на персонал

 • правни и икономически консултации;
 • помощ при създаване на обяви;
 • контакт с кандидатите.

Преводи (заклети и незаклети)

 • преводи на договори и документи;
 • преводи на документи от и за държавни търгове;
 • преводи на статии, интервюта и др.;
 • преводи на търговски оферти;
 • превеждане и водене на търговска кореспонденция.

Участие в национални и международни панаири

 • търсене на браншови панаири;
 • помощ при регистрирането;
 • превеждане на информационни и промоционни материали;
 • помощ при намиране на хостеси;
 • помощ при търговски преговори.

Транспорт и спедиция

 • помощ при търсене на продукти;
 • помощ при организирането на транспорта.

Консултации

 • икономически консултации
 • правна помощ;
 • помощ при създаване на договори;

Оформяне и редактиране на договори

 • оформяне и редактиране на договори;
 • превод на договори и необходими документи.

Дейност

Дейност

Търсене на партньори, стоки и услуги

 • анализ на пазара;
 • приготвяне на списък на фирми;
 • превод на информационни и промоционни оферти;
 • помощ при търговски преговори.

Въвеждане на предприятия на българския и украинския пазар

Въвеждане на предприятия на българския и украинския пазар

Правни и икономически консултации

 • консултации с експерти от отделни браншове;
 • анализ на икономическата ситуация в Украйна;
 • анализ на пазара;
 • правна помощ.

Регистрация на търговска дейност

 • правна помощ;
 • помощ при създаване на бизнес план;
 • помощ при събиране на необходими документи;
 • помощ при намиране на офис и набиране на персонал;
 • търсене на партньори, стоки и услуги;