Заключения от Конференцията за възстановяване на Украйна, проведена в Лугано

Заключения от Конференцията за възстановяване на Украйна, проведена в Лугано

Заключения от Конференцията за възстановяване на Украйна, проведена в Лугано

В периода 4-5 юли 2022 в Лугано, Швейцария се проведе Международна конференция за възстановяване на Украйна, в която взеха участие държавните глави на Албания, Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Исландия, Израел, Италия, Япония, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Молдова, Холандия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Република Корея, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украйна, Обединеното кралство, САЩ, представители на Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.


В рамките на своето обръщение по време на Конференцията, Игнацио Касис, президент на Швейцария, изрази своята благодарност, че имено в Лугано, стартира процеса на възстановяване на Украйна на международно ниво. Принципите, които са в основата на възстановяването, са заложени в приетата Декларация от Лугано.


В ядрото на Декларацията са седемте принципа:

  1. Партньорство: Украйна ще ръководи процеса на възстановяване и ще го изпълнява заедно с международните си партньори.
  2. Фокус върху реформите: възстановяване, устойчивост, задълбочаване и разширяване на реформите.
  3. Прозрачност: независима съдебна система, борба с корупцията, отчетност
  4. Участие: процесът по възстановяване няма да бъде централизиран.
  5. Ангажираност на множество заинтересовани страни: насърчаване участието на национални и международни участници от страна на бизнеса, гражданското общество, академичните среди и местните общности.
  6. Равенство: малцинствата не трябва да се изключват. Процесът трябва да включва всички.
  7. Устойчивост: Възстановяването и реформите няма да се ограничават само до инфраструктура и институции. Те също така ще обхващат социални, икономически и екологични аспекти, следвайки принципа за по-добро изграждане
    Допълнителна информация относно заключенията може да намерите тук: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89626.html