БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРАБУИК
Българо-Украинска Индустриална Камара е създадена със статут на смесена палата към Българската Тьрговско-Промишлена Палата и е учредена съгласно Устава на БТПП Българо – Украинска индустриална камара насърчава и подпомага дейността на всички стопански и нестопански субекти, имащи за цел разширяване на българо-украинските търговско-икономически отношения, като проучва нормативната база и икономическото състояние на страните на членовете и тенденциите за тяхното развитие; съдейства за установяване на сътрудничество между фирми от страните на членовете и за развитие на създадените връзки между тях; организира сътрудничество между членовете на БУИК посредством разширяване обема на информация, чрез създаване на постоянна връзка между техните бази данни; предлага на държавните органи приемането на нормативни актове и подходящи икономически решения, стимулиращи взаимноизгодното сътрудничество в производствената, научно-техническата, търговската, финансовата дейност и услугите. Членове на Камарата могат да бъдат: Физически и юридически лица с подчертан интерес в развитието на двустранните търговско-икономически отношения; Физически лица, които имат интерес и принос за развитието на българо-украинските икономически взаимоотношения
Присъедини се

Новини

ГЕНАДИЙ ЧИЖИКОВ E ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ТПП НА УКРАЙНА

ГЕНАДИЙ ЧИЖИКОВ E ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА НА УКРАЙНА В дейността на ТПП на Украйна се проведе едно от най-емблематичните събития – редовен конгрес, който е най-висшият орган на управление на Палатата, който се провежда веднъж на всеки пет години. Според резултатите му Генадий Чижиков е избран за президент на ТПП…

Read more

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна: инструмент за поетапното укрепване на Украйна

Представителството на Европейската комисия в България и Европейският съвет за външна политика, с подкрепа на Посолството на Украйна в Република България на 18.02.2016 година проведоха среща, посветена на създаването на Дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между Европейския съюз и Украйна, в която участваха експерти от Украйна: Валери Пиатнитский,…

Read more

Съвместни дейности на камарата

БТПП организира среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати. При официално откриване на събитието председателят на БТПП акцентира вниманието върху необходимостта от иновативност в дейностите на палатите и създаването на улеснения за бизнеса.

Read more

РЕФОРМИ В УКРАЙНА

Процес на реализация на украински реформи през 2016 г. През последните три години Украйна е постигнала по-голям напредък, отколкото през предишните 22 години: борбата с корупцията, реализацията на правоохранителните и съдебните реформи, въвеждането на системата ProZorro, децентрализацията и дерегулацията. • Икономически растеж Икономическият растеж в Украйна набира скорост: по предварителни…

Read more