Съвместни дейности на камарата

БТПП организира среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати. При официално откриване на събитието председателят на БТПП акцентира вниманието върху необходимостта от иновативност в дейностите на палатите и създаването на улеснения за бизнеса.