Дейността на БУИК през 2015 година

Българско-Украинска Индустриална Камара обединява търговски дружества, предприятия и организации, заинтересовани в разширяването на икономическото сътрудничество между Украйна и България.