Предложения на БТПП и БУИК за усъвършенстване и оптимизиране работата на ГКПП-Русе

Предложения на БТПП и БУИК за усъвършенстване и оптимизиране работата на ГКПП-Русе

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Лилия Иванова, председател на Българо-украинската индустриална камара /БУИК/. По време на работната среща бе направен обзор на дейностите на БУИК през изминалата година, поставяйки акцент върху проведения през месец декември Регионален бизнес форум „Възстановяване на Украйна – възможности за сътрудничество“, в гр. Русе.…