ГЕНАДИЙ ЧИЖИКОВ E ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ТПП НА УКРАЙНА

ГЕНАДИЙ ЧИЖИКОВ E ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА НА УКРАЙНА
В дейността на ТПП на Украйна се проведе едно от най-емблематичните събития – редовен конгрес, който е най-висшият орган на управление на Палатата, който се провежда веднъж на всеки пет години. Според резултатите му Генадий Чижиков е избран за президент на ТПП на Украйна. Също така е утвърден състава на новия Съвет на ТПП на Украйна, който включва 91 представители, сред които са представители на бизнеса, представители на комитетите от всички региони на Украйна и отрасли на икономиката.