България и Украйна ще си сътрудничат в сферата на образованието

images

България и Украйна ще си сътрудничат в сферата на образованието

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?p=0228&n=7148

Правителството одобри проект на Протокол за сътрудничество и обмен между Министерствата на образованието и науката на България и Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години, като основа за водене на преговори.

Протоколът се сключва в изпълнение на Споразумение за сътрудничество между министерствата на образованието и науката на двете страни.